SPEAK NOW – NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Speak now

Bộ sách Speak Now Level 1 2 3 4 (ebook + audio + video) gồm 4 cấp độ dành cho việc
luyện kĩ năng nói hiệu quả cho ngưới mới bắt đầu học tiếng Anh giao tiếp. Bộ sách được
trình bày dễ hiểu và dễ thực hành, giúp bạn hoàn toàn có thể nâng cao trình độ nói tiếng
Anh thông qua phương pháp tự học. Đi kèm sách là CD có các video được biên soạn cho
từng bài học, cung cấp các tình huống và ví dụ thực tế ngoài đời thật.

Download TẠI ĐÂY

Tìm khóa học
Học thử miễn phí