NEW ENGLISH FILE – NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP

NEW ENGLISH FILE

NEW ENGLISH FILE là bộ sách nổi tiếng của nhà xuất bản Oxford với sáu cấp độ từ cơ
bản đến nâng cao. Các cấp độ được phân chia hợp lí, khiến cho người học dễ dàng sử
dụng.
Bộ tài liệu học tiếng anh giao tiếp này được thiết kế giúp người học phát triển đầy đủ toàn
diện 4 kĩ năng: Ngehe – Nói – Đọc – Viết, trong đó các chủ điểm được chia rõ ràng theo
các nội dung:
– Grammar (Ngữ pháp)
– Vocabulary (Từ vựng)
– Pronunciation (Phát âm)
– Speaking (Giao tiếp)

Download TẠI ĐÂY

Tìm khóa học
Học thử miễn phí