Giáo viên kỹ năng mềm

  • Vị trí: Giáo viên kỹ năng mềm (xử lý tình huống học đường) - Thời vụ
  • Số lượng: 2
  • Trình độ học vấn:
  • Kinh nghiệm:

Mô tả công việc: 

  • Hướng dẫn học sinh xử lý các tình huống theo chủ đề.
  • Theo format chương trình Thanks God, you are here
  • Địa điểm: Đông Anh, Hà Nội

Yêu cầu: 

  • Kỹ năng truyền đạt tốt
  • Yêu trẻ, kiên nhẫn
  • Ưu tiên ứng viên có kỹ năng MC

Chế độ: 200.000/giờ dạy

 

 

 

 

 

Tìm khóa học
Học thử miễn phí